نمایش : راهنمای انواع فایل

رکورد ها 1 تا 37 از 37      رکورد ها  
عنوان فایل پسوندهای مجاز حداقل عرض حداقل ارتفاع
تصویر آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی دولت PDF, JPG, JPEG 600 800
تصویر حکم رسمی اشتغال به کار در دانشگاه ها برای سهمیه مربیان PDF, JPG, JPEG 600 800
تصویر دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی ارشد با ذکر معدل کل یا فرم تکمیل شده احتمال فراغت از تحصیل یا فرم معدل سازمان سنجش PDF, JPG, JPEG 600 800
تصویر دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی با قید معدل دوره PDF, JPG, JPEG 600 800
تصویر صفحه های شناسنامه PDF, JPG, JPEG 600 800
تصویر کارت ملی JPG 800 600
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه PDF, JPG, JPEG 600 800
تصویر کارنامه آزمون دکتری سازمان سنجش آموزش کشور PDF, JPG 600 800
تصویر کارنامه آزمون زبان انگلیسی PDF, JPG, JPEG 600 800
توصیه نامه PDF, JPG, JPEG 600 800
رزومه علمی PDF, JPG 600 800
ریز نمرات مقطع کارشناسی PDF, JPG, JPEG 600 800
ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد PDF, JPG, JPEG 600 800
ساير سوابق معتبر PDF, JPG, JPEG 600 800
عکس تمام رخ داوطلب با نسبت 6 به 4 و زمینه روشن JPG, JPEG 120 180
فرم GSME1(مختص داوطلبان دكتري علوم اقتصادی) PDF, JPG 600 800
فرم P1 (مختص داوطلبان رشته مهندسي مكانيك و مهندسي دريا) PDF, JPG, JPEG 600 800
فرم C1 (مختص داوطلبان دكتري مهندسی کامپیوتر) PDF, JPG 600 800
فرم E1 (مختص داوطلبان رشته مهندسي هسته اي و مهندسی سیستم های انرژی) PDF, JPG, JPEG 600 800
فرم EE1 (مختص داوطلبان رشته مهندسي برق) PDF, JPG 600 800
فرم EE2 (مختص داوطلبان رشته مهندسي برق) PDF, JPG 600 800
فرم M1(مختص داوطلبان دكتري رياضي و علوم کامپیوتر ) PDF, JPG, JPEG 600 800
فرم MAT1 (مختص داوطلبان دکتری مهندسی و علم مواد) PDF, JPG 600 800
فرم N1(مختص داوطلبان دكتري نانوفناوری و مهندسی فناوری نانو) PDF, JPG 600 800
فرم PH1 (مختص داوطلبان دكتري فیزیک ) PDF, JPG 600 800
نامه پذیرش مقاله پذیرفته شده در سمینارها، کنفرانس ها و مجلات داخلی و خارجی PDF, JPG 600 800
چکیده مقاله پذیرفته شده در سمینارها و مجلات داخلی و خارجی و نامه پذیرش در انتهای فایل PDF - -
چکیده مقاله چاپ شده در سمینارها و مجلات داخلی و خارجی PDF - -
چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد در 1 صفحه PDF, JPG, JPEG 600 800
چکیده پایان نامه کارشناسی در 1 صفحه PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهي رتبه آزمون سراسري كارشناسي PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهي رتبه آزمون سراسري كارشناسي ارشد PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهي رتبه تحصيلي مقطع كارشناسي PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهي رتبه تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهي كسب مقام در جشنواره خوارزمي PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهي مسابقات علمي بين المللي معتبر PDF, JPG, JPEG 600 800
گواهی معتبر مبنی بر داشتن شرایط وضعیت شاهد و ایثارگر یا هرگونه وضعیت خاص PDF, JPG, JPEG 600 800